Suomen Nestelannoite Oy

Vilja- ja palkokasvit

TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

Viljat

Tavoitteet

N-xt-lannoitteiden käyttämisellä viljakasveilla tavoitellaan satovarmuutta, laadukkaampaa satoa, pienempää synteettisten kemikaalien käytön tarvetta ja maaperän hyvinvointia. Lannoitteen pitää edistää maassa olevan monipuolisen pieneliöstön toimintaa sekä parantaa maan kasvukuntoa ja siten mahdollistaa maassa luontaisesti tapahtuva ravinteiden siirtyminen kasveille. Lannoitteen tulee olla myös ympäristöystävällistä siten, että haluttu sato saadaan aikaiseksi pienemmillä tuotantopanoksilla, näin ei tapahdu ravinteiden huuhtoutumista ja vesistöjen kuormittumista. N-xt-lannoitteet on kehitetty toteuttamaan nämä tavoitteet

Hyödyt

N-xt-lannoitteilla saavutetaan viljakasvien viljelyssä monia etuja perinteiseen mineraalilannoitukseen verrattuna. Viljojen aminohappokoostumuksen on todettu olevan parempi, eli ne sisältävät hyödyllisiä aminohappoja enemmän kuin mineraalilannoittein viljellyt. Yksipuolinen viljanviljely korkeilla mineraalilannoitemäärillä on merkittävästi yksipuolistanut maaperän biologista elämää ja johtanut monien synteettisten kemikaalien käytön lisääntymiseen mm. sienitautien lisääntymisen takia. N-xt-lannoiteohjelmassa tähdätään maaperän toiminnan ennallistamiseen, joka mahdollistaa synteettisten kemikaalien vähentämisen esimerkiksi tautitorjunnassa. Samoin rikkakasvipaine pienenee luonnollista tietä, johtuen siitä että monet rikkakasvit ”nauttivat” vapaista ravinteista kuten nitraattimuotoisesta typestä.

N-xt-lannoitettu viljakasvi on solurakenteeltaan tukevampi ja sen kuiva-ainepitoisuus on korkeampi, josta puolestaan seuraa ettei kasvi lakoudu niin helposti. Amidimuotoista typpeä ei tarvitse varastoida kasviin vaan se voidaan suoraan proteiinisynteesin raaka-aineeksi. Nitraatti (NO3-) on typpihapon (HNO3) suola. Suolaväkevyyden noustessa kasvissa se tarvitsee enemmän vettä ehkäistäkseen lakastumisen ja näin kasvin solukosta tulee vesipitoisempi.

N-xt-lannoitteiden energian säästö perustuu niin ikään annetun typen muotoon. Amidi muotoista typpeä voidaan käyttää suoraan proteiinien raaka-aineina, sen sijaan että typpiyhdisteitä jouduttaisiin pelkistämään (energiaa vaativa tapahtuma) kasvin lehdellä. Yhden nitraatti moolin pelkistäminen kasville käyttökelpoiseen muotoon vaatii 15 moolia ATP:tä. Säästynyt energia voidaan käyttää tärkeämpiin tehtäviin. Pilvisinä aikoina, energian säästö on erittäin tärkeää.

Käyttöohjeita:

N-xt-lannoiteohjelmaa voidaan toteuttaa viljakasveilla monella eri tapaa. Historiallisista syistä Suomessa käytettävä laitteisto on lähes poikkeuksetta valmistettu rakeisten lannoitteiden levitykseen. Rakeisia lannoitteita voidaan käyttää yhdessä N-xt-lannoiteohjelman kanssa. Rakeisten lannoitteiden käyttömäärää kannattaa vähentää noin 40-50% totutusta ja käyttää lehtilannoitusohjelmaa kasvukauden aikana. Näin vähennetään maahan annettujen mineraalilannoitteiden ravinteiden huuhtoutumista, koska ne eivät varastoidu maahan kovinkaan hyvin. Mineraalilannoitteiden suuret käyttömäärät johtavat poikkeuksetta tehottomaan ravinteiden käyttöön. Lannoitusohjelma kevätviljoilla voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:


Vaihtoehto 1. ”sekakäyttö”

-Siemenkäsittely Ferti 5 Start: 2l/tn siementä

-Mineraalilannoite kylvön yhteydessä, (typpitaso 40-50 kg/ha)
-Pensominen N-xt Folium 8:   25 kg/ha + Ferti 5 Start  5kg/ha
-Korrenkasvu Folium 3:   30 kg/ha
-Juuri ennen tähkän ulostuloa esiin Folium 2:   20 l/ha + Folium 7 NKS: 4 l/ha


Vaihtoehto 2. nesteohjelma:

-Siemenkäsittely Ferti 5 Start: 2l/tn siementä

-Kylvön yhteydessä Terra 23:  300 kg/ha ja mikrobit: Azofix: 3l/ha + Bacto K: 1l/ha
-Rikkakasviruiskutuksen yhteydessä Folium 3:   25 kg/ha
-Juuri ennen tähkän ulostuloa esiin Folium 2:   20 kg/ha + Folium 7  NKS:  5 kg/ha


Syysviljoille ohjelma voidaan toteuttaa seuraavasti:

-Siemenkäsittely Ferti 5 Start: 2l/tn siementä

-Kylvön yhteydessä Terra 3 starttilannoite: 100 kg/ha + Ferti Release: 0,5 l/ha
-Aikaisin keväällä maahan ruiskutettava Terra 15:   250 kg/ha ja Mikrobi Bacto K:  2l/ha
-Korrenkasvun alussa Folium 3:   30 kg/ha
-Juuri ennen tähkän ulostuloa esiin Folium 2:   25 kg/ha + Folium 7 NKS:  5 kg/ha

TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

Palkokasvit

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

Öljykasvit

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

N-xt lannoite

Paljon etuja tavalliseen verrattuna

Terveellinen maaperä takaa terveellisen ruuan

Otsikko

Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähänTekstiä tähänTekstiä tähänTekstiä tähänTekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän Tekstiä tähän .

Scroll to Top