Suomen Nestelannoite Oy

Nurmilannoitteet

TERVE MAA – TERVEET KASVIT – TERVEET TUOTANTOELÄIMET

Tavoitteet

Lannoitteen tarkoitus on mahdollistaa hyvä ja laadukas nurmisato, jota tuotantoeläimille syöttämällä saadaan hyvälaatuista maitoa, lihaa, villaa jne. niin, että eläimet pysyvät mahdollisimman terveinä. Lannoitteen pitää myös edistää maassa olevan monipuolisen pieneliöstön toimintaa sekä parantaa maan kasvukuntoa ja siten mahdollistaa maassa luontaisesti tapahtuva ravinteiden siirtyminen kasveille. Lannoitteen tulee olla myös ympäristöystävällistä siten, että haluttu sato saadaan aikaiseksi pienemmillä tuotantopanoksilla, näin ei tapahdu ravinteiden huuhtoutumista ja vesistöjen kuormittumista. N-xt- kompleksinestelannoitteet (myöhemmin N-xt-lannoitteet) on kehitetty toteuttamaan nämä tavoitteet.

Terve maa

N-xt-lannoitteet ovat ureapohjaisia lannoitteita ja käyttäytyvät maassa kuten orgaaniset lannoitteet. Ne eivät ole haitallisia maan pieneliöstölle, toisin kuin nykyisin vielä pääasiallisesti käytetyt mineraalilannoitteet (NPK). N-xt-lannoitteet tukevat monipuolisen pieneliöstön syntymistä. Runsas pieneliöstö yhdessä maan sienirihmaston kanssa lisää huomattavasti kasvien ravinnon ja veden saantia maasta. Monipuolinen pieneliöstö (lierot, nematodit, bakteerit, sienet, saalistajat ym.)  joka on kasvien kanssa symbioosissa erittää maahan aineosia, jotka edistävät maan hyvän mururakenteen syntymistä ja humuksen karttumista. Lisäksi ne ovat aivan välttämättömiä maassa olevien orgaanisten ravintoaineiden muuttamiseksi kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Pieneliöistä saattaa muodostua kymmenen sentin maakerrokseen useampi tonni elävää massaa. Maan pieneliöstö ei yhteytä, joten se tarvitsee energiansa (sokerit) jostakin. Energiaa se saa maatuvista kasvijätteistä sekä maan päällä yhteyttävien kasvien juurieritteistä. Vastalahjana pieneliöt ”louhivat” ravintoaineita maa-aineksesta kasveille.  Kun ruokimme lehmää, ruokimme lehmän pötsissä olevia mikrobeja, jotka tuottavat suurimman osan lehmän tarvitsemista ravintoaineista. Samalla logiikalla meidän pitäisi ajatella, että kun lannoitamme maata, me oikeastaan ruokimme maan pieneliöstöä, mikä tuottaa suuren osan kasvien tarvitsemista ravintoaineista.

Terveet kasvit

Kasvit tarvitsevat useita eri ravinteita kasvuunsa oikeassa suhteessa, jotta ne muodostavat määrällisesti hyvän ja laadukkaan sadon. Terve maa tuottaa kaikkia näitä ravintoaineita, mutta ei välttämättä määrällisesti riittävästi nykyisten satotavoitteiden saavuttamiseksi. Sen vuoksi täydennyslannoitus on tarpeen, mutta lannoitteen pitää olla sellaista, ettei se heikennä maan luontaista kasvukykyä. Kun maan kasvukunto on hyvä ja kasvi saa sieltä tarvitsemansa ravinteet oikeassa suhteessa, myös kasvit ovat terveitä ja hyvälaatuisia. Sellaisesta kasvustosta voidaan odottaa saatavan myös hyvälaatuista rehua.

Terveet eläimet

Eläimet tarvitsevat tuotantoonsa ravintoaineita riittävästi ja oikeissa suhteissa. Rehussa ei saa myöskään olla mitään haitallisia aineosia (esimerkiksi nitraattia) sellaisia määriä, että ne vaikuttaisivat eläinten terveyteen. Tasapainoinen ja riittävä ruokinta on hyvän tuotoksen ja terveiden eläinten perusta. N-xt-lannoitteilla tuotettua nurmirehua on käytetty kotieläinten ruokinnassa jo parikymmentä vuotta eri maissa ja Suomessakin kymmenisen vuotta. Yhteinen havainto tiloilla on ollut, että eläimet ovat olleet terveempiä kuin aikaisemmin mineraalilannoitetulla rehulla ruokittaessa. Rehu on maittavaa ja tuotokset
ovat olleet hyviä. Eläinlääkäriä on tarvittu tilalla entistä harvemmin.

Scroll to Top